nedefra og op

Modeverdenens hemmelighed: ingen beskyttelse

Inden for modedesign spiller forestillingen om ‘intellektuel ejendom’ ingen juridisk rolle, hvilket er en af grundene til, at branchen er i stand til at innovere og tjene penge. Dette rejser spørgsmål om ophavsrettens eksistensberettigelse for andre kreative brancher.

Johanna Blakley forsker i de immaterialretslige konsekvenser for innovation. I den forbindelse har hun nået erkendelsen af, at kreative industrier som tøj- og møbeldesign, der ikke nyder beskyttelse under hverken patent- eller ophavsretten, er langt mere innovative og økonomisk konkurrencedygtige end fx litteratur-, musik- og filmindustrien.

Netop forskellen i økonomisk størrelsesorden mellem de ophavsretsintensive litteratur-, musik- og filmbrancher og så de brancher, der de facto baserer sig på fri deling (hhv. ‘Fashion’ og ‘Furniture’ i diagrammet nedenfor), giver stof til eftertanke:

Slide fra Johanna Blakleys TED Talk der viser forskellen i økonomisk størrelsesorden mellem ophavsretsligt lav- og højintensive brancher.

Vores nuværende ophavsret er således skræddersyet til at beskytte økonomisk ubetydelige brancher gennem tildeling af intellektuelle monopoler. Spørgsmålet er om de negative konsekvenser, som denne beskyttelse har for vores samfundsgivne rettigheder til ytringsfrihed og privatliv, for ikke at nævne selvsamme branchers økonomiske og kreative konkurrenceevne, retfærdiggøres af deres klagesang over befolkningens manglende respekt for ophavsretten.