nedefra og op

Politi og presse partypooper piratfest

Autonome og indvandrere gentrificerer Indre By i København. Pressen viderebringer politiets propaganda. Fri kultur rapporterer fra felten.


Photo: Sarcasmette on a Creative Commons BY-NC-ND license.

Lørdag aften stormede kampklædte betjente det tidligere butikscenter Scala i Indre By i København, hvor flere hundrede unge festede. Bygningen, som har stået tom siden ejeren, firmaet Centerplan, gik konkurs, var omdannet til en alternativ natklub med barer, lydsystem, dansegulv og lysshow.

Festen var kun lige åbnet da politiet valgte at skride ind og masseanholde alle tilstedeværende. Fri kulturs kilder kan imidlertid berette, at det lykkedes flere festdeltagere at skjule sig i den i størrelsesorden ikke ubetydelige bygning. De kunne senere snige sig ud efter resten af festen var blevet fragtet til Station Bellahøj.

Pressepropaganda

De første nyheder om begivenheden på Politiken og Ekstrabladets hjemmesider beskriver festdeltagerne som “autonome typer” og “personer af anden etnisk herkomst” fra Nørrebro. Dette er ikke usandt, men det er langt fra hele sandheden. Der var givetvis repræsentanter fra Københavns venstreradikale miljø blandt festens deltagere, der også kunne præsentere enkelte individer med andre hudfarver end hvid, men derudover var der mest af alt tale om almindelige unge københavnere som var taget til fest. Nogle måske med bopæl på Nørrebro.

Politiken og Ekstrabladet beretter dertil at festdeltagerne brugte flasker og sten som kasteskyts mod politiet inde i bygningen. Dette kan imidlertid pure dementeres. Først og fremmest blev der udelukkende solgt øl på dåse fra festens barer og dernæst var der ikke let tilgængelige sten i det tomme butikscenter. Ophavet til disse åbenlyst udokumenterede påstande ligger tydeligvis hos politiet, men det er pressen der vælger at viderebringe dem uden nogen form for kildekritik.

Der tegner sig et billede af en forudbestemt historie om autonome og indvandrere der kaster med ting efter politet, en historie som politi og presse er enige om er måden en ellers fredelig og festlig form for aktivisme skal fortælles til Hr. og Fru Danmark.

En anden fortælling: virkeligheden

Politiets indsats på stedet kan bedst beskrives som overilet, ugennemtænkt og udtryk for ren rygmarvsreaktion fra en uinformeret ordensmagt. Da den første af politiets gruppevogne ankom til stedet beordrede indsatslederen uden videre seks betjente ind i bygningen, inden festarrangørernes designerede politikontakt kunne nå at fortælle ham, at der befandt sig flere hundrede mennesker i den store og på mange måder labyrintiske bygning. Dette er måske en af forklaringerne på politiets panikagtige og hårdhændede fremfærd indenfor. Betjentene var bange og ukoordinerede.

Hvad der fulgte var en langtrukken og kaotisk masseanholdelse, hvor samtlige festdeltagere blev tvunget til at sidde på Scalas kolde stengulv. De anholdte blev nægtet adgang til toiletter og snart sad alle mange i deres eget eller andres urin som var løbet ud på gulvet fra de kopper, dåser og plasticposer, som de trængende havde forsøgt at forrette deres nødtørft i.

Først flere timer senere blev de anholdte bundet med plasticstrips på ryggen og ført ud i politiets ventende busser og fragtet til Station Bellahøj til endnu flere timers tilbageholdelse med en sigtelse hver om husfredskrænkelse. Hvorvidt disse massesigtelser giver mening vil vise sig i det retslige efterspil.

Aktiv byudvikling

De såkaldte piratfester, som lørdagens form for fest kaldes, tilfører ellers forladte bygninger værdi gennem dekoration og festlig ibrugstagning. De såkaldt “autonome” og “indvandrere” gjorde et ellers kedeligt og mondænt bycentrum spændende og opsigtsvækkende gennem deres frække, fantasifulde og fuldt ud fredelige aktion. De viste i praksis, hvordan tomme omgivelser kan gives nyt liv, fest og farver, om end kun for en nat. I lørdagens tilfælde dog kun for en halv time. Inden for bystudier kaldes denne slags processer for “gentrificering” og tilstræbes af mange byplanlæggere, for at gøre byer, fx København, attraktive og konkurrencedygtige i en globaliseret verden.

Alt andet lige har festen tilført det tomme Scala værdi. Festdeltagerne blev ved ankomsten overvældet af stedets indretning og udsmykning og mange genopdagede en fascination af bygningen fra deres barndom. Udsigten til at kunne drikke og danse en hel nat i disse uvante omgivelser bragte gæsterne i en tilstand som bedst kan beskrives som ekstase. Alle var enige om at bygningen var fantastisk og muligheden for at feste i den unik.

Denne værdiskabelse fik ordensmagten og dens nyttige idioter i pressen dog hurtig sat en stopper for.

*

Rettelser: Jeg er blevet beskyldt for selv at agere som politiet og pressen og overdrive sandheden. Jeg har derfor rettet et enkelt ord, der, som politiet ville sige det, var “lidt bombastisk”. Det var ikke “alle” der sad i egen og andres urin. Flere blev imidlertid tvunget til at gøre deres business i kopper, dåser og plasticposer på et koldt stengulv.