nedefra og op

Politiken »stopper debatten« om ophavsret og censur

Det var åbenbart ikke debat Politiken bød ind til, da avisen bragte et debatindlæg om ophavsret. Efter at have bragt to yderligere indlæg fra ophavsrettens lobbyister, vælger debatredaktionen at »stoppe debatten.«


Foto: katerha

Opdatering: Beklager de døde links til Politiken. Det viser sig at det var en fejl at pdf-versionen af avisen var tilgængelig for alle online.

Formanden for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, skrev, under overskriften V viser ophavsrettens værdi, et indlæg i Politiken, hvor han sammenlignede ophavsretskrænkelse med tyveri af mælk i et supermarked.

Bjerregård mener, at sagen om Venstres krænkelse af fotograf Lars Svankjærs ophavsret viser, at ophavsretten fungerer som den skal. Enhver snak om revision af ophavsretten, fx for at gøre den kompatibel med den digitale virkelighed den regulerer, er efter hans overbevisning »noget sludder.«

Der er jævnligt indlæg her på Fri kultur, som retter et kritisk blik på ophavsretten og ikke mindst dens lobbyorganisation, RettighedsAlliancen, og banaliteten i Bjerregårds indlæg tryglede og bad om et modsvar. Ophavsretten er i krise og fortjener kritik, ikke kindkys og klapsalver.

Resultatet blev et debatindlæg til Politiken, Ophavsret eller ytringsfrihed? Det indeholdt følgende argumenter:

  • Ophavsretten er ikke en afart af den private ejendomsret, men et monopol som loven giver skaberen af et værk til fremstilling af eksemplarer af det.
  • Hvis ophavsretten skal håndhæves konsekvent, skal man blokere det meste af internettet og for almindelige danskeres omgang med digitale medier i deres dagligdag.
  • Denne udvikling er allerede sat i gang med Højesterets dom i sagen om blokering af The Pirate Bay. Danmark censurerer således ivrigt internettet, bl.a. for at beskytte ophavsretten.
  • Ophavsretten rummer muligheden for at lukke ned for politisk kommunikation online, under påskud af at det krænker ophavsretten.

Konklusionen på indlægget var, at hvis ikke der bliver taget hul på debatten om en revision af ophavsretten, vil den blive fremtidens væsentligste begrænsning af ytringsfriheden.

Så langt så godt. Intet nyt for en tilbagevendende læser af denne blog.

RettighedsAlliancens rygmarvsreaktioner

Som svar på modsvaret valgte Politiken derefter at trykke to debatindlæg fra RettighedsAlliancens medlemsorganisationer, hhv. Dansk Skuespillerforbund i samarbejde med Forlæggerforeningen og Dansk Musiker Forbund.

I førstnævnte indlæg, Ophavsret er ikke censur, angriber forbunds- og foreningsforpersoner, Katja Holm og Christine Bødtcher Hansen, et tænkt eksempel i indlægget herfra, hvor Lars Svankjær, S og SF, med Højesterets praksis fra Pirate Bay-sagen i hånden, går rettens vej for at lukke Venstres hjemmeside.

I sidstnævnte, Ophavsret og ytringfrihed er altså ikke modsætninger, påstår den tilsyneladende personligt fornærmede forperson for musikerforbundet, Anders Laursen, efter ubehjælpelige forsøg på at definere ytringsfrihed og censur, at ophavsretten løbende er opdateret for at passe til den sociale og teknologiske udvikling.

Ophavsretten bruges allerede til censur

Det er på den ene side overraskende, at Holm og Hansen, der, givet deres titler, burde have indsigt i skuespil og litteratur, ikke er bekendt med overdrivelse som dramatisk og litterært greb.

Når det så er sagt, forholder de sig ikke til sagens kerne, nemlig den kendsgerning, at ophavsretten allerede bliver brugt som et middel til censur. Jurist og ph.d, Clement Salung Petersen, bruger, med opbakning fra Advokatrådet, netop denne betegnelse om blokeringen af The Pirate Bay.

Opdatering: Dette har Clement dementeret i en personlig samtale. Han mener Comon.dk fejlciterede ham for følgende: »Denne adgang til at blokere for danskeres adgang til bestemte hjemmesider o. lign. på internettet er betænkelig, fordi der reelt er tale om censur af internettet uden, at en domstol på en betryggende måde har taget stilling til behovet for et sådant indgreb i ytringsfriheden.«

I mellemtiden truede Danmarks Radio den ikke-kommercielle politiske satireblog Lars og Helle diskuterer politik med en lang og kostbar retssag, hvis ikke siden fjernede skærmbilleder fra en tv-debat mellem Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt.

Det viser med al tydelighed, hvor snævert albuerummet er for politisk ytringsfrihed på internettet. Hvis man ikke har råd til at forsvare sig mod anklager om ophavsretskrænkelse, må man føje sig.

Det viser endvidere, hvor vilkårligt ophavsretten håndhæves. Danmarks Radio truer en enkelt blog til tavshed, men en simpel Google-billedsøgning på ordene “bamse” og “kylling” afslører 50.000+ tilsvarende krænkelser.

Ophavsretten stemmer ikke overens med den måde almindelige mennesker kommunikerer på ved hjælp af internettet, og det er der en forklaring på.

Ophavsretten er lavet for og af lobbyister

Hvis man skal tillægge Laursens påstand om ophavsrettens tilpasning til den sociale og teknologiske virkelighed nogen som helst sandhedsværdi, må man gå ud fra at han med “samfundsudviklingen” mener de ophavsretsafhængige branchers interesser, sådan som de varetages herhjemme af RettighedsAlliancen som lobbyorganisation.

Hvis ophavsretten skulle håndhæves ensartet, således at ikke kun satiriske blogs men også Google’s gengivelser af Bamse og Kylling blev fjernet fra nettet, skulle store dele af internettet og almindelige menneskers kommunikation overvåges, filtreres og blokeres. Det er RettighedsAlliancens indstilling, at sådanne totalitære skridt er nødvendige for at komme såkaldt piratkopiering til livs.

Langt størstedelen af ophavsretskrænkelser bliver imidlertid ikke begået af pirater, men af forbrugere. I februar viste en undersøgelse fra Rockwoolfondens Forskningsenhed, at 7 ud af 10 danskere ikke ser noget moralsk forkert i at bryde ophavsretsloven. Som den er struktureret i dag, varetager den således et lille mindretals interesser, til skade for flertallets mulighed for at kommunikere frit.

Når vi taler om revision af ophavsretten, bør det være på befolkningens og den demokratiske offentligheds præmisser og ikke RettighedsAlliancens. Det ville klæde Holm, Hansen og Laursen at tænke ud over deres respektive organisationers økonomiske interesser i ophavsretten og se på dens konsekvenser for det omgivende samfund.

Og så det med Politiken…

Ovenstående svar på tiltale blev sendt ind til Politikens debatredaktion i håbet om at få en debat om en ophavsret og ytringsfrihed i gang, der ikke var domineret af RettighedsAlliancens rygmarvsreaktioner.

Som svar skrev debatredaktør Niels Nørgaard imidlertid, at redaktionen har »meget pres på debatsiderne på grund af valget. Derfor stopper vi debatten for denne omgang.«

Det er håbet herfra, at den bliver taget op igen snarligst, så vi i fremtiden kan få en ophavsret til tjeneste for de mange og ikke kun de få.