nedefra og op

Danmark trues af kulturpolitiske klimaforandringer

Hvis den politiske proces omkring brevmodellen er et vidnesbyrd om hvordan lovgivning bliver til i Danmark, skal der mere end et folketingsvalg til for at opnå forandringer som gør en forskel.


Foto: NASA Earth Observatory

Efter afsløringerne af uautoriseret fildeling hos både plade– og filmselskaber, der viser et hykleri omkring ophavsretten som ikke begrænser sig til Danmark, er tiden nu kommet til politikerne.

Følgende screenshot fra youhavedownloaded.com viser resultatet af en søgning på et IP-nummer tilhørende Socialdemokratiets hovedkontor på Danasvej 7 på Frederiksberg:

I november havde lobbyister fra RettighedsAlliancen ifølge Fri kulturs kilder premiere på et roadshow om ophavsret hos netop Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der efterfølgende nedsatte et udvalg om emnet.

DSU fik endvidere lovning på at modtage oplysningsmateriale om emnet i politisk kampagnesammenhæng til deres website, måske i lyset af Venstres klare ophavsretskrænkelser i forbindelse med den senest overståede valgkamp.

Det ser dog ud til at der i Socialdemokratiet alligevel var behov for at fejre den nylige sejr over de borgerlige med et afsnit af den amerikanske TV-serie Revenge.

RettighedsAlliancen kan således tilføje et advarselsbrev til det oplysningsmateriale som de bidrager med til det nyligt indtrådte regeringsparti.

Isen smelter ved polerne…

Selvom klimaet politisk set ikke har været en vindersag siden falliterklæringen i København i 2009, ser det alligevel ud til, at der stadig er interesse blandt de folkevalgte for konsekvenserne af den globale opvarmning. Her er et screenshot med et IP-nummer der tilhører Folketinget på Christiansborg:

Danmarks Radio har de seneste seks mandage vist BBCs serie Den Frosne Planet, som tager seerne med til jordens koldeste steder.

I den oprindelige version er der imidlertid syv afsnit, hvor det sidste handler om netop klimaforandringer. Dette syvende og politisk set mest betydningsfulde afsnit er således ikke tilgængeligt for de danske licensbetalere. Det er det til gengæld gennem den bittorrent-fil som er blevet hentet gennem et af Folketingets IP-numre.

Et politisk tøbrud?

Hvor brevmodellen før valget stod til at blive vedtaget bredt af Folketinget, har flere partier i både regeringen og oppositionen givet udtryk for at modellen ikke er samfundsøkonomisk bæredygtig.

På trods af at Venstres kulturordfører Michael Aastrup Jensen ifølge Fri kulturs kilder har holdt møde med RettighedsAlliancen om netop brevmodellen udtaler han til Politiken, at Venstre er »skeptiske over for brevmodellen.«

Tilsyneladende har det tidligere regeringsparti fået øjnene op for, at modellen ikke økonomisk set er gavnlig for samfundet og indset, at »brevmodellen er en rigtig dyr ordning at implementere.«

Det manglende balance mellem brevmodellens klare økonomiske omkostninger og mildest talt uklare nytteværdi fremgår faktisk af det informationsbrev RettighedsAlliancen selv har sendt til sine medlemsorganisationer.

Med henvisning til en enkelt rapport konkluderes »at det er den almindelige opfattelse, at piratkopiering har en negativ effekt på salget af musik (der findes kun undersøgelser, der vedrører musik)« (tilføjet kursiv).

I modsætning til fx den menneskelige indflydelse på den globale opvarmning er der intet belæg for at musikere taber penge på uautoriseret kopiering. Der er tale om en formodning der er langt fra sandsynliggjort.

Brevet fortsætter med at citere undersøgelsen for, at der er »en vis sammenhæng« mellem uautoriseret kopiering og lovligt salg, »men at kvantificeringen heraf er behæftet med en del usikkerhed, da også andre faktorer spiller ind.«

Hvad der ikke kan påvises med fakta, kan imidlertid vedtages politisk.

Forhandlinger bag lukkede svingdøre

I et indlæg i fagbladet Advokaten kritiserer IT-advokat og åbenhedsevangelist Martin von Haller Grønbæk at hele den politiske proces »i forbindelse med forberedelse af en brevmodel har været ført i et hermetisk lukket udvalg under Kulturministeriet«.

Dette er ikke noget nyt i ophavsretsregi. I begyndelsen af dette årtusind skulle det såkaldte Infosoc-direktiv fra EU implementeres i dansk lov. En væsentlig del af direktivet er fritagelse af tredjepart for ansvar i rettighedskrænkelser, dvs. at internetudbydere, webtjenester osv. ikke er ansvarlige for ophavsretskrænkelser begået af deres brugere.

Ansvarlig for implementeringen af Infosoc-direktivet var advokat Peter Schønning, der på daværende tidspunkt var kontorchef i Kulturministeriets ophavsretskontor. Direktivet blev ikke desto mindre implementeret i en form som nogle har kaldt et kunstgreb og andre en decideret fejl, hvilket i Danmark gør internettets mellemmænd ansvarlige for deres brugeres handlinger.

Det var denne ophavsretsrevision, foretaget under Schønning, der gjorde det muligt for pladeselskabernes brancheorganisation IFPI gennem først landsretten og siden Højesteret at tvinge alle danske internetudbydere til at blokere for adgangen til The Pirate Bay.

Og hvem førte sagen i Østre Landsret på vegne af IFPI? Det gjorde selv samme Schønning, der i mellemtiden havde skiftet sit job som kontorchef i Kulturministeriet ud med et job som advokat i Johan Schlüter Advokatfirma og leder af AntiPiratGruppen (nu RettighedsAlliancen).

Men svingdøren mellem Johan Schlüter og Kulturministeriet svinger begge veje. Da Schønning startede på sit nye job hos Johan Schlüter blev han kollega med en ung, nyuddannet advokat ved navn Nicky Valbjørn. I sommers fik Valbjørn så et nyt job, ikke langt fra hans tidligere arbejdsplads på Højbro Plads. Han kan nu smykke sig med titlen som chefkonsulent i Kulturministeriets ophavsretskontor lige rundt om hjørnet på Gammel Strand.

Som von Haller skriver er IFPIs advokater »den eneste faggruppe inden for musikbranchen, der reelt har forøget sin indtjening og set et voksende marked for sine ydelser i de seneste ti år.« Spørgsmålet er om det overhovedet er nødvendigt for Johan Schlüter at betale RettighedsAlliancens lobbyister for at påvirke den politiske proces gennem Folketingets partier, hvis Kulturministeriets embedsmænd kan gøre arbejdet for dem.

*

Glædelig jul og godt nytår.
Henrik Chulu//Fri kultur

*

Opdatering: Jeg er af retskyndige blevet gjort opmærksom på at det var Johan Schlüter selv, der førte Pirate Bay-sagen i Højesteret. Schønning har ikke møderet for Højesteret. Det er rettet.