nedefra og op

Bierne ind i byen

Bistader på hustage og i baggårde i hele København er ved at blive til virkelighed. De forbedrer bymiljøet og skaber nye muligheder for socialt udsatte grupper, såvel som for at lokale virksomheder kan skærpe deres CSR-profil.


Foto: kokogiak

Oliver Maxwell arbejder for at fremme biavl i København gennem den socialøkonomiske virksomhed Københavns Byhonning Kooperation, der “har til formål at udnytte de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved bæredygtig biavl og honningproduktion i København.”

Honning er et biprodukt af en økologisk service

Når bier producerer honning, er det, også fra et menneskeligt synspunkt, blot et biprodukt. Bierne yder en økologisk service ved at bestøve planter og træer i almindelighed og vores kulturelle afgrøder og frugttræer i særdeleshed. De spiller således en kritisk og livsnødvendig rolle i vores egen økologiske niche. Bierne har til gengæld brug for bistader for at kunne overleve.

Ved at bygge bistader og derved bistå de små stribede kræ, indgår vi som mennesker i et symbiotisk forhold, som vi også selv er dybt afhængige af.

Antallet af bier i København er imidlertid faldende og der er i forvejen kun ca. en fjerdedel af de bier der skal til for at betjene lokalmiljøet tilstrækkeligt. Maxwells initiativ forsøger at vende denne udvikling.

Social bæredygtighed

Som socialøkonomisk virksomhed geninvesterer Københavns Byhonning Kooperation sine fortjenester i sine miljømæssige og sociale aktiviteter og forsøger at hjælpe udsatte sociale grupper ved at oplære dem i bybiavl. I øjeblikket deltager bl.a. hjemløse og tidligere hjemløse i projektet.

Traditionelle profitorienterede virksomheder kan også bidrage til projektet ved at stille plads til rådighed for bistader på deres ejendomme, hvor bybiavlerne kan passe bierne og høste honningen.